Studie CV

Health Center

Studie CV

Studie CV

Instituut Onderwerp Begin Einde Diploma/certificaat
Qing Bai Basis Vak Opleiding – BVO sep-10 jun-10 Ja
Qing Bai Acupunctuur 1 sep-10 jun-11 Nee
Qing Bai Acupunctuur 1 sep-11 jun-12 Nee
School voor homeopathie Medische Westerse basis sep-11 jun-12 Ja
TCMA Acupunctuur 1 sep-12 jun-13 Ja
TCMA Acupunctuur 2 sep-13 jun-14 Ja
School voor homeopathie Aanvullende MWB Cpion sep-14 jun-15 Ja
Walter Mars EHBO dec-14 feb-15 Ja
OTCG – Antwerpen Tuina sep-14 jun-15 Ja
Chinese Herbs Education Chinese Kruiden sep-15 jun-17  Ja
Walter Mars EHBO bijscholing ivm
behoud diploma
aug-15 jun-16 Ja

Client: Studie CV

Date: 01 aug 2016

Visit Website: http://www.tcma.nl/

Launch Project

Vragen?

Studie CV

Studie CV